Openbaar Ministerie Suriname

Launch

Openbaar Ministerie
Suriname
Samen voor een veiliger Suriname

Het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM), ook wel het Parket van de Procureur-Generaal genoemd, is de enige instantie in Suriname die:
  1. verantwoordelijk is voor de opsporing van alle strafbare feiten 
  2. belast is met de vervolging van die feiten
  3. zorgt dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd
Het OM (de “staande magistratuur”) vormt samen met de rechters (de “zittende magistratuur”) de Rechterlijke Macht. 

Het OM komt in beeld wanneer iemand een strafbaar feit heeft gepleegd of indien er een redelijk vermoeden daartoe bestaat. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen het OM en politie. 

Organisatie

Het Openbaar Ministerie telt thans 29 vervolgingsambtenaren t.w.: één waarnemend Procureur-Generaal, twee Advocaten-Generaal, twee hoofdofficieren van Justitie, tien officieren van Justitie en vijftien substituut-officier van Justitie

Missie

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten gericht op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde vanuit een op democratische en rechtstatelijke beginselen georiënteerde samenleving.

Visie

Het Openbaar Ministerie reageert vanuit het beginsel van opportuniteit op elk strafbaar feit ter handhaving van wet en recht in de democratische rechtstaat, waarbij proportionaliteit, maatschappelijke relevantie en het belang van zowel slachtoffers als verdachten uitkomsten bieden voor afdoening van zaken binnen aanvaardbare termijnen.

Onze ketenpartners in de strafsector

Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later