Openbaar Ministerie Suriname

Launch

Secretariaten

De secretariaten van de procureur-generaal, advocaten-generaal en hoofdofficieren en officieren van justitie verzorgen de interne en externe correspondentie en alle taken/zaken die daarmee verband houden. 

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 8 en 12 uur 's ochtends, kunnen burgers bij het Secretariaat van de Hoofdofficieren en Officieren van Justitie terecht voor informatie en/of teruggave van ingevorderde/ingehouden rijbewijzen. 

Dit secretariaat is telefonisch bereikbaar via 427197, toestel 4084 en 4060.

Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later