Openbaar Ministerie Suriname

Launch

Parketsecretariaat

Deze afdeling wordt bemenst door academisch geschoolde parketsecretarissen die de officier van justitie juridisch en administratief bijstaan vanaf de voorgeleiding tot de dagvaarding van een verdachte voor de terechtzitting. 

Enkele taken van een parketsecretaris:

  • het doornemen van strafdossiers, deze beoordelen op de bewijswaarde en advies uitbrengen aan de officier van justitie;
  • het opvragen van ontbrekende/aanvullende stukken bij de politie, patholoog-anatoom, gouvernements¬scheikundige ter completering van strafdossiers;
  • ten laste leggingen (aanklachten) concipiëren en strafdossiers zittingsklaar maken;
  • het doen van naslagwerk (wet- en regelgeving, jurisprudentie, doctrine, etc.) voor de officier van justitie;
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later