Openbaar Ministerie Suriname

Launch

Overige Afdelingen

Afdeling Parketwacht 
Deze afdeling verstrekt gerechtelijke stukken van het gerecht in eerste aanleg, het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast verzorgt de afdeling logistieke voorzieningen voor arrestanten en gedetineerden, alsook de incasso/inning van boetes.

Afdeling Algemene Zaken
Onder deze afdeling vallen:
  • De huishoudelijke dienst
  • De afdeling logistiek
  • De afdeling reproductie


ICT Afdeling/Afdeling Automatisering
Deze afdeling zorgt dat het Parket beschikt over goed werkende en veilige ICT-systemen. Daartoe behoren hardware, software, netwerken, database en randapparatuur.

Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later