Openbaar Ministerie Suriname

Launch

Extra Judicieel

De Procureur-Generaal heeft naast de strafrechtelijke taak ook nog andere wettelijke bevoegdheden. De afdeling Extra Judicieel zorgt voor de afwikkeling van deze bevoegdheden.

Deze afdeling telt 2 secties:

SECTIE I zorgt voor de afhandeling van verzoeken om toestemming voor:
 • De crematie van lijken door tussenkomst van een uitvaartbedrijf, nadat de nabestaanden hiervoor een machtiging hebben verleend;
 • De in-, uit- en doorvoer van lijken door tussenkomst van een uitvaartbedrijf;
 • De in- en uitvoer van een urn met as en ook de plaatsing van de urn met as in een graf of urnenwand ;
 • De begrafenis van onbekende lijken;
 • De uitkering van banktegoeden aan nabestaanden van overledenen (behalve tegoeden bij DSB, Hakrinbank en de VCB Bank), AOV-gelden en salaris;
 • De verstrekking van inlichtingen uit het Testamentenregister;
 • Het opnemen van verlof door notarissen. 


SECTIE II zorgt voor de afhandeling van:
 • Verzoeken om toestemming van het Centraal Bureau van Burgerzaken (CBB) voor te late aangifte van geboorten en overlijdens;
 • Het opmaken van advies op het besluit van de CBB-directeur voor verbetering van kennelijke schrijf- en spelfouten in de akten van de burgerlijke stand;
 • Verzoeken om dispensatie van de voorgeschreven wachttijd van tien dagen van de huwelijksafkondiging, om bijzondere redenen;
 • Verzoeken voor het opgraven en opnieuw begraven of cremeren van stoffelijke resten door tussenkomst van een uitvaartbedrijf;
 • Verzoeken voor toestemming tot opname van patiënten in het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS);
 • Aangeboden exploten van deurwaarders;
 • Aanvragen van toestemming voor import van vuurwerk;
 • Aanvragen van toestemming voor de in-, uit- en doorvoer van explosieven.

  De afdeling Extra Judicieel is open van maandag t/m vrijdag van 8 tot 12 uur 's ochtends.
 De afdeling is bereikbaar via 427197, toestel 4067/4068. 
 
 
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later