Openbaar Ministerie logo
Algemene informatie
Een bezoekpas is een bewijs welke men dient te overleggen in verband met het bezoek aan arrestanten in cellenhuizen en gedetineerden in inrichtingen.
 
Soorten bezoekpasjes: 
U kunt één van de onderstaande bezoekpasjes aanvragen:
 
Doorlopend
Deze wordt slechts uitgegeven aan de naaste familieleden van de arrestant of gedetineerde (bijvoorbeeld ouders, echtgeno(o)t(e), partner, broer, zus)
 
Eenmalig
Deze wordt uitgegeven aan naaste relaties van de arrestant of gedetineerde (bijvoorbeeld oom, tante, nichtje, neefje, vriend, etc.)
 
Bezoekregeling:
Arrestanten in cellenhuizen kunnen alleen op de zondag worden bezocht tussen 10.00u en 12.00u. Eén arrestant heeft recht op bezoek van 2 personen.
Gedetineerden in inrichtingen kunnen op de zaterdag of zondag worden bezocht tussen 08.00u en 12.00u. Eén gedetineerde heeft recht op bezoek van 4 personen.
 
* Gaarne telefonisch informeren bij de inrichting op welke dag de gedetineerde die u wenst te bezoeken, bezoek mag ontvangen. 
De inrichtingen zijn te bereiken op de volgende nummers:
Aanvraag:
U kunt tot uiterlijk vrijdag om 12.00u een bezoekpas aanvragen, indien u een arrestant of gedetineerde op de aanstaande zaterdag of zondag wenst te bezoeken.
 
Let op: een bezoekpas is strikt persoonlijk!