Openbaar Ministerie Suriname

Launch
WITWASSEN (MONEY LAUNDERING)

WITWASSEN (MONEY LAUNDERING)

Wat is witwassen?

Witwassen is een afzonderlijk strafbaar feit.

Ter verkrijging van enig inzicht in de materie betreffende witwassen (MoneyLaundering) zal eerst moeten worden nagegaan wat wordt verstaan onderwitwassen zoals strafbaar gesteld in de Wet Strafbaarstelling Money Laundering(S.B. 2002 no. 64).

Witwassen is het verbergen of het verhullen van de illegale herkomst van geldenof voorwerpen met het doel er (vervolgens) een schijnbaar legale status aan tegeven, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de legale wereld.

Witwassen is het proces dat er toe dient om illegaal verkregen voorwerpen eenogenschijnlijk legale status te geven. Criminelen gebruiken tal van methoden entechnieken om deze voorwerpen “vrijelijk” te kunnen gebruiken.

Crimineel geld is voor de crimineel van waarde, als het kan worden uitgegeven.Daarom zal het eerst moeten worden witgewassen. Hierbij kan worden gedachtaan bijvoorbeeld de crimineel, die geld verdient met de handel in cocaïne. Hij zaldit geld willen gebruiken om zijn (luxe) levensstijl te financiëren zonder hierproblemen mee te krijgen. Daarom zal hij het geld witwassen. Hij zet vervolgensbijvoorbeeld een bedrijf op en creëert een fictieve omzet en winst. Hiermee lijkthet alsof hij op een legale wijze aan zijn inkomsten komt. Deze methode isslechts één van de vele mogelijkheden van witwassen. Bij witwassen wordt hetcrimineel verkregen geld geinvesteerd in roerende en onroerende goederen.Witwassen kan ook ingewikkelde vormen aannemen. Zo kan een crimineel viaverschillende landen en bedrijven criminele geld(en) wegsluizen, waardoor erook sprake kan zijn van grensoverschrijdende misdaad.

Voorts kan ook door het gebruik maken van valse facturen, aan het criminelevermogen een schijnbaar legale status worden geven.Verder is er ook sprake van witwassen, wanneer iemand een auto koopt metillegaal verkregen geld, door bijvoorbeeld belastingontduiking. Een andervoorbeeld van witwassen is, wanneer iemand een huis koopt middels eenhypotheek, welke is verkregen met vervalste documenten.Witwassen kan aldus verschillende vormen aannemen.

Hoewel witwassen meestal gaat over geld, is het Nederlandse begrip witwassenbreder. Zo kunnen voorwerpen, maar ook rechten worden witgewassen. Voor het misdrijf witwassen kan blijkens de Wet Strafbaarstelling MoneyLaundering (S.B. 2002 no. 64) voor zowel opzet witwassen, gewoonte witwassenals schuld witwassen een gevangenisstraf worden opgelegd.


Waarom witwassen bestrijden?

Geld is de drijfveer voor bijna alle vormen van criminaliteit.

Als het criminele geld gebruikt kan worden in het dagelijkse leven, loont hetplegen van criminele activiteiten. Door de investeringen die criminelen doen,kunnen ze zelfs invloed krijgen op personen, ondernemingen en legale sectoren.Hierdoor is witwassen een ernstige bedreiging voor de economie en tast het ookde integriteit van de financiële sector aan. Het vertrouwen in de economie en hetfinanciële stelsel zal afnemen en uiteindelijk geheel verdwijnen. Witwassenbrengt aldus de integriteit van het financiële stelsel in gevaar en heeft enormegevolgen voor de economie.

Door witwassen te bestrijden, raken we de criminelen in de kern van hunmotivatie.

De bestrijding van witwassen gebeurt door opsporing en vervolging, maar ookdoor het de criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om van hun crimineleopbrengst te profiteren, door hen uiteindelijk het crimineel vermogen teontnemen, zoals opgenomen in artikel 54 jo artikel 54e Sr.
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later