Openbaar Ministerie Suriname

Launch

Waarborging van het belang van het kind vooropgesteld bij ontwikkelen datasysteem van jeugdigen

PARAMARIBO - In aanvulling op eerder gestuurd persbericht, informeren we hierbij het volgende:

Het op te zetten digitaal volgsysteem is bedoeld om de huidige handmatig systeem van dataverzameling te verbeteren en de algehele monitoring van de individuele gevallen uit te voeren, om de zaken efficiënt af te handelen en kinderen beter in de samenleving te re-integreren met inachtneming van artikel 3 van het Kinderverdrag ‘best interest of the child”. Het hierboven beschreven systeem zal een beter overzicht geven van de voortgang van de strafzaak van elk kind, zodat passende maatregelen en/of interventies kunnen worden ingezet.

Onder toezicht van het OM en in samenwerking met UNICEF zal de consultant onmiddellijk toepasbare processen en hulpmiddelen ontwikkelen om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen in overeenstemming met standaarden en waarborgen die in acht genomen moeten worden conform de gevestigde internationale verdragen en richtlijnen ter bescherming van de kinderrechten die gericht zijn op het positief beïnvloeden van het gedrag van jongeren. Bovendien is volgens het jeugdstrafrechtssysteem vrijheidsbenemende straffen aan minderjarigen uiterste maatregel.
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later