Openbaar Ministerie Suriname

Launch
SLACHTOFFERSLOKET OM

SLACHTOFFERSLOKET OM

 “Slachtoffer zijn van een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis, u blijft met veel vragen en gevoelens over zitten”

Het slachtoffer komt in beeld op het Openbaar Ministerie zodra de zaak is geregistreerd op het Parket. Het Openbaar Ministerie is zich ervan bewust dat de focus meer wordt gelegd op de verdachte en dat slachtoffers niet of in mindere mate worden betrokken in het strafproces. Ook de slachtoffers willen weten wat er met hun zaak is gebeurd of zal gebeuren. Daarom heeft het Openbaar Ministerie besloten om een speciaal loket daarvoor in het leven te roepen, het “slachtoffersloket”. Dit loket zal op woensdag 8 november 2023 worden gelanceerd.

Het Openbaar Ministerie streeft met dit loket om slachtoffers tijdens de opsporings-, vervolgings- en executiefase een professionele behandeling te bieden. Dit loket moet ervoor zorgen dat informatie wordt verstrekt aan slachtoffers en/of de nabestaande, met als uitgangspunt dat zij zo snel mogelijk duidelijke en relevante informatie krijgen.

De medewerker van het Slachtofferloket neemt op verzoek van de zaaksofficier van Justitie contact op met het slachtoffer of de nabestaande en informeert hen over het strafproces. Slachtoffers of nabestaanden kunnen ook zelf een gesprek aanvragen bij het slachtoffersloket. Zo een gesprek kan bijvoorbeeld worden aangevraagd over:

-             de beslissing om een zaak te vervolgen of te niet te vervolgen;

-             wat u tijdens de rechtszaak kunt verwachten;

-             de mogelijkheid om tegen een vonnis in beroep te gaan;

-             een betalingsregeling met de verdachte, etc.

 

BELANGRIJKE CONTACT INFORMATIE: 

Locatie

Limesgracht no. 92 Paramaribo

De aanmeldagen

Dinsdag en donderdag

Tijd

08.00u – 12.00 u

Tel. nummer

405570 tst 4071

Whatsapp

(+597)7457463

Emailadres

slachtofferhulpsuriname@gmail.com

Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later