Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Seminar “Evaluatie wet Bestrijding Huiselijk Geweld

Seminar “Evaluatie wet Bestrijding Huiselijk Geweld

“We willen effectieve toepassing van die wet. Evaluatie laat ons zien wat de obstakels zijn en hoe we daarop kunnen inspelen” zegt Carla Bakboord van Women’s Rights Centre Suriname tijdens het Seminar Evaluatie Wet Bestrijding Huiselijk Geweld welke werd gehouden in het gebouw van het Openbaar Ministerie (OM). Op 9 december 2022 werd bij de opening van het seminar door de inleider aangegeven, de noodzaak om deze wet te evalueren. Dit teneinde na te gaan of de wet effectief gebruikt wordt in de praktijk.

De inleider gaf aan dat: “Geconstateerd werd dat vrouwelijke slachtoffers, die aangifte deden van huiselijk geweld, de aangifte vaker door hen werd ingetrokken. De wettelijke middelen om in een vroeg stadium en via een snelle procedure in te grijpen waren toen onvoldoende aanwezig. Een speciale wetgeving was noodzakelijk.” De wet Bestrijding Huiselijk Geweld is in 2009 aangenomen. Er is besloten om de wet te evalueren omdat in de praktijk gebleken is, dat er nog problemen zijn bij de uitvoering van de wet. Op basis van de evaluatie zal er in concept worden aangegeven welke aanpassingen in de wet Bestrijding Huiselijk Geweld moeten worden gedaan.

Tijdens het seminar waren aanwezig de Advocaat-Generaal Mr. Carmen Rasam, die meegewerkt heeft aan het concipiëren van de wet en enkele officieren van justitie van het OM.
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later