Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Persbericht: Update in verband met de anonieme strafklacht tegen regeringsautoriteiten

Persbericht: Update in verband met de anonieme strafklacht tegen regeringsautoriteiten

Het Openbaar Ministerie Suriname (OM) deelt mede dat het politieonderzoek naar aanleiding van de anonieme strafklacht tegen regeringsautoriteiten zich momenteel in een vergevorderd stadium bevindt. Naar verwachting zal het startpolitiedossier aan het begin van de komende week worden afgerond.

 

Tijdens het onderzoek zijn verschillende regeringsautoriteiten gehoord, waaronder de vicepresident en twee ministers. Ook zijn de eigenaar van Pan-American, enkele deskundigen en andere betrokkenen gehoord. Dit is gedaan om een grondig inzicht in de zaak te verkrijgen.

 

Op twee momenten werden documenten ingediend door de klokkenluider, en daarnaast zijn er ook documenten ontvangen van zowel de privé rechtspersoon genoemd in deze zaak als de betrokken regeringsautoriteiten.

 

Afhankelijk van de bevindingen uit dit onderzoek zal het traject dat volgt hierna worden ingezet. Het OM blijft u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in deze zaak.
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later