Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Persbericht: Update: 8 December Strafzaak

Persbericht: Update: 8 December Strafzaak

PARAMARIBO - Naar aanleiding van een schriftelijk verzoek dd. 16 januari 2024 van dhr Kanhai , advocaat van de veroordeelden Bouterse en Dijksteel

had het Openbaar Ministerie een gesprek met hem. De inhoud van het gesprek gaf aanleiding om akkoord te gaan met het verzoek dat de veroordeelde Bouterse zich vanwege gezondheidsredenen kon aanmelden in het Zorghotel. Het OM stelde een termijn vast van aanmelding dd. 16 januari 2024 om 18.00u. Voor de veroordeelde Dijksteel bleef de aanmelding bij de strafinrichting te PID ongewijzigd.

Helaas hebben zij zich niet aangemeld. Ze zijn vervolgens in de ochtenduren opgespoord op hun woonadressen, maar zijn niet aangetroffen.

De Procureur-Generaal heeft intussen  de opsporing van beide veroordeelden gelast. Internationaal zal zulks eveneens geschieden door Interpol.

 

Noot voor de pers/ niet voor publicatie:

Voor interviews en nadere informatie kunt u contact opnemen met de communicatiemedewerker van het Openbaar Ministerie, Joëlle Zaalman, via e-mail publicrelationsom.suriname@gmail.com, telefonisch via +5978766299 (Ook whatsapp) of 405570 toestel 4068.

 

Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later