Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Persbericht: Informatiebijeenkomst pilot taakstrafprojecten met strafrechtsadvocaten

Persbericht: Informatiebijeenkomst pilot taakstrafprojecten met strafrechtsadvocaten

PARAMARIBO - Het Openbaar Ministerie Suriname heeft in samenwerking met Forensisch Maatschappelijke Zorg en Reclassering Nederland een informatieve bijeenkomst georganiseerd voor strafrechtsadvocaten over het verloop van de  pilot betreffende taakstraffen voor volwassenen, in het kader van artikel 100 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht.

Gedurende de periode van april 2023 tot en met december 2023 heeft een innovatieve pilot plaatsgevonden, waarbij buitengerechtelijke afhandeling van artikel 100 strafzaken middels werkprojecten werden afgehandeld. 
Artikel 100, onder f, biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om minder ernstige strafzaken onder voorwaarden af te handelen. Dit draagt bij aan het voorkomen van verdere vervolging en insluiting van de betrokkenen. De wetgeving waarin taakstraffen verder geregeld moet worden, bevindt zich momenteel nog in concept. In afwachting hiervan is de pilot uitgevoerd om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van afhandeling.

Tijdens de bijeenkomst werd het juridische kader belicht door het OM, waarna  Forensisch Maatschappelijke Zorg het verloop van de pilot heeft toegelicht, inclusief aantallen en obstakels die zijn ervaren bij de uitvoering. Reclassering Nederland heeft de voordelen van deze alternatieve afhandeling in Nederland gepresenteerd en de positieve ontwikkelingen daarvan besproken.

De strafrechtadvocaten hebben positief gereageerd op deze nieuwe wijze van afhandeling van strafzaken en de voortzetting van het pilot project. Zij kijken tevens uit naar de mogelijke uitbreiding van de pilot naar andere districten en hebben ook hun medewerking toegezegd waar nodig.

Ook is de nadruk tijdens de bijeenkomst gelegd op de voorlichting naar de samenleving toe. Het is essentieel dat de indruk niet ontstaat dat verdachten er makkelijk vanaf zijn gekomen. Onderzoek heeft aangetoond dat taakstraffen effectief zijn in het verminderen van recidive, en bovendien draagt het bij aan de samenleving doordat er gemeenschapswerk wordt verricht.

Deze nieuwe benadering van de afhandeling van strafbare feiten is cruciaal, gezien de overvolle cellen en de hoge kosten die gepaard gaan met insluiting. Het is een stap richting een meer effectieve en humane justitie. Strafu nanga koni!
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later