Openbaar Ministerie Suriname

Launch
OM klaagt oud-directeur SPSB aan

OM klaagt oud-directeur SPSB aan

Paramaribo – Op 26 april 2023 verschijnt de verdachte G.K voor de rechter i.v.m. mogelijke corruptieve handelingen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). In deze zaak zijn voorlopig 8 personen in Suriname en Nederland als verdachte aangemerkt voor onder meer deelneming criminele organisatie, overtreding artikel 13 Anti-Corruptiewet, ambtsverduistering, gekwalificeerde verduistering, valsheid in boeken en/of registers door een publieke functionaris en oplichting. 
Vanwege de omvang en complexiteit van de zaak is het Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO) opgedeeld in fasen bestaande uit 20 deelonderzoeken. Inmiddels is op 29 maart 2023 het GVO van 5 deelonderzoeken afgerond. Van de 8 personen die als verdachte zijn aangemerkt, zijn vooralsnog 7 gedagvaard waarvan nu 3 in detentie zijn. 
Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke vervolging van corruptie. Corruptie ondermijnt het vertrouwen van het publiek in de rechtsstatelijkheid van de samenleving en wekt onder meer maatschappelijk wantrouwen. Er is sprake van corruptie wanneer publieke functionarissen in de uitoefening van hun functie, opzettelijk zaken nalaten vanwege een verkregen geschenk, prestatie of belofte, bedoeld om zichzelf of anderen te bevoordelen. Corruptie werkt criminaliteit in de hand en schaadt bedrijven, overheden en de samenleving. 
We kunnen corruptie voorkomen door: de bewustwording bij de samenleving op gang te brengen, anonieme mogelijkheden te scheppen om corruptie te melden, effectieve en transparantie procedures invoeren bij de overheidsinstanties. De gevolgen van corruptie kunnen funest zijn voor een eerlijke en efficiënt draaiende organisatie en de economie van het land geheel verzieken.
Corruptieve handelingen kunnen worden geclassificeerd als strafbare feiten waarop een gevangenisstraf van 2 tot 9 jaar staat.
Iedere burger, ambtenaar of functionaris kan corruptie (anoniem) melden bij de politie en de procureur-generaal. Binnenkort is dat ook mogelijk ook bij de anti-corruptiecommissie.

Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later