Openbaar Ministerie Suriname

Launch
OM geeft terug aan de gemeenschap

OM geeft terug aan de gemeenschap

Op zaterdag 12 augustus bezochten enkele officieren van justitie een mangrove kwekerij aan de Brantimakkaweg te Weg naar Zee. Het team, dat voorbereid was met geschikt schoeisel, handschoenen en hoofddeksels, werd goed ontvangen op de werkplek van Professor Naipal. Samen met de professor en zijn team werkten de officieren van justitie in de kwekerij, waar ze modder aanvoerden, potjes vulden en sorteerden, zaden plantten en onkruid verwijderden. Ondanks de zware arbeid en de hitte heerste er een goede sfeer en collegialiteit.
Er is contact opgenomen met professor Naipal, die bezig is met het planten van mangrovebomen, door de desk milieu van het Openbaar Ministerie (OM) voor een bezoek aan zijn werkplek. Tijdens het bezoek gaf de professor een rondleiding en uitleg over het belang van het beschermen van de kust tegen de zee, met de nadruk op het planten van mangroves. De leden van de desk milieu deden gelijk een voorstel om te kijken of het OM een bijdrage kon leveren hieraan. Dat gebeurde op bovenvermelde datum.
Aan het einde van de activiteit was de professor tevreden met de inzet van de groep en sprak dank uit aan de OM-leden die hebben bijgedragen aan het gemeenschapsinitiatief. Er werden handschoenen aan hem gedoneerd.
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later