Openbaar Ministerie Suriname

Launch
MODERNISERING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE

MODERNISERING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE

Om de samenleving efficiënter en effectiever te kunnen dienen zal de Rechterlijke Organisatie worden gemoderniseerd. Daartoe zal wetgeving worden geformuleerd die aangeboden zal worden aan de regering van de republiek Suriname.

Het accent zal worden gelegd op institutionele verzelfstandiging van de organisatie van het Hof en het OM, waarbij de oude wetgeving van 1936 zal worden gemoderniseerd teneinde als staatsmacht effectief in te kunnen spelen op de hedendaagse maatschappelijke vereisten en uitdagingen.

Sedert de instelling van het huidige Hof van Justitie in 1869, is de organisatie wetgeving 1 keer in 1936 vernieuwd. Thans zal de wetgeving aan een evaluatie onderworpen worden door de rechterlijke macht in samenwerking met de advocatuur en het Ministerie van Justitie om te kunnen voldoen aan de eisen van de hedendaagse samenleving, waarbij de roep steeds luider wordt naar snellere en beter toegankelijke rechtspraak en vervolging.

De nieuwe vorm van de organisatie zal institutioneel versterkt moeten zijn en onafhankelijk. Daarbij zal digitalisering een prominente plaats innemen waardoor de missie zal kunnen worden uitgevoerd op een slagvaardige wijze.

Bij de uitdieping van enkele onderdelen zullen belangrijke actoren worden geconsulteerd onder wie de binnen de rechterlijke macht opererende bonden, daar waar het gaat om de personele verzelfstandiging en rechtspositieregeling.

Bij de regeling van decentralisatie van de rechtspraak en het instellen van meervoudige kamers in eerste aanleg, implementatie van bestuurs- en belastingrechtspraak in 2 instanties evenals het ambtenarengerecht in 2 instanties, zullen werkbare afspraken geformuleerd worden na consultaties van de Orde van Advocaten, het Openbaar Ministerie en het Departement van Justitie (het Bureau Rechtszorg en het Bureau Familierechtelijke Zaken).

De financiering van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie, als een niet te onderschatten onderdeel van de nieuwe organisatie, zal punt van bespreking worden met het departement van Financiën en Planning.

De verwachting is dat de te ontwerpen nieuwe organisatieregeling met relevante uitvoeringsbesluiten aangeboden zullen worden aan de Regering en DNA, uiterlijk eind 2023 waarna de implementatiefase zal aanvangen.

Het Hof en het Openbaar Ministerie rekenen op de ondersteuning en medewerking van eenieder die betrokken zal worden in dit proces van modernisering.

Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later