Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Het afspelen van studio-verhoor opname in Opa Doelie nu mogelijk door aanschaf televisietoestel

Het afspelen van studio-verhoor opname in Opa Doelie nu mogelijk door aanschaf televisietoestel

In november 2018 is de verhoorstudio inhet jeugddoorgangscentrum Opa Doeli in samenwerking met Unicef heropend. Het isdaardoor mogelijk jonge slachtoffers onder kindvriendelijke omstandigheden tehoren en dit verhoor op te nemen. Echter ontbrak het in de rechtszaal van OpaDoeli aan equipment om deze verhoren te tonen. 

Met de ondersteuning van Unicef werd begin juli 2023een televisietoestel voor de jeugdrechtzaal aangeschaft en geïnstalleerd.Hierdoor is de noodzaak om jeugdige slachtoffers ter terechtzitting te horenverholpen.

Met het afspelen van de studio-verhoor opnametijdens de zitting kan de (jeugd)rechter doormiddel van eigen waarneming al danniet tot overtuiging komen. 

Het voorgaande was wenselijk om de stress en de lastvan de (straf)procedure voor minderjarige getuigen/slachtoffers te verminderenen er tegelijkertijd voor te zorgen dat hun getuigenis naar behoren kan wordengetoetst als hoofdbewijs.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in hetwaarborgen van de rechten en het welzijn van jonge slachtoffers, maar ook hetbevorderen van een rechtvaardig gerechtelijke procedure.
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later