Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Nieuwe groep personen als buitengewone agenten van politie beëdigd

Nieuwe groep personen als buitengewone agenten van politie beëdigd

Nieuwe groep personen als buitengewone agenten van politie beëdigd
Heden op woensdag 15 februari 2023 zijn enkele personen beëdigd als Buitengewone Agenten van Politie (BAVP). Waarnemend Procureur-Generaal (PG) Garcia Paragsingh beëdigde drie groepen op het Parket aan de Limesgracht. Het gaat om gepensioneerden van het Korps Politie Suriname (KPS), securitymedewerkers van N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) en enkele particuliere security bedrijven.

De waarnemend PG benadrukte dat de beëdigde personen zich aan de wet moeten houden. Zij dienen onkreukbaar en betrouwbaar te zijn en moeten zich houden aan hun geheimhoudingsplicht. Zij sprak de hoop uit dat de nieuwe buitengewone agenten niets zullen doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

BAVP's kunnen in bijzondere omstandigheden worden opgeroepen om tijdelijk bijstand te verlenen of bepaalde politiediensten te verrichten. Net als politieambtenaren mogen zij alleen geweld gebruiken wanneer het niet anders kan. Het geweld moet binnen de perken van redelijkheid en gematigdheid blijven
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later