Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Bezoek Minister voor Rechtsbescherming van Nederland

Bezoek Minister voor Rechtsbescherming van Nederland

Vandaag ontving wnd. Procureur-Generaal Mr. Garcia Paragsingh de Minister voor Rechtsbescherming van Nederland Dhr. Franc Weerwind met zijn delegatie voor een beleefdheidsbezoek bij het Openbaar Ministerie (OM). Aanwezig waren ook de Minister van Justitie en Politie Mr. Kenneth Amoksi met zijn delegatie.

Tijdens het gesprek is er aandacht gevraagd voor o.a. de voortgang van de Makandra Projecten. Verder is er ook gesproken over de OM organisatie en op de vraag van minister Weerwind waar de OM organisatie behoefte aan heeft op het gebied van wetgeving, is aangegeven dat de behoefte ligt bij het beschikken over de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB). Het OM hoopt dat deze wet heel gauw zijn beslag krijgt tegen de achtergrond van de bestrijding van zware georganiseerde (grensoverschrijdende) criminaliteit. Voor het bestrijden van deze vorm van criminaliteit is meer nodig dan de klassieke opsporingsmethoden. 

Minister Weerwind heeft zijn medewerking toegezegd voor het ten uitvoer brengen van de Makandra projecten.
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later