Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Persbericht: Openbaar Ministerie en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) ondertekenen een overeenkomst

Persbericht: Openbaar Ministerie en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) ondertekenen een overeenkomst

Heden hebben de wnd. Procureur Generaal en de algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) een overeenkomst van dienstverlening ondertekend.

Hierin is o.a. overeengekomen dat het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) psychologische –en/of psychiatrische rapportages zal uitbrengen ten behoeve van - en op aanvraag van – de justitiële autoriteiten, waaronder het Openbaar Ministerie (OM). 

Door voormelde rapportages van de (gerechts)deskundigen – en ervaren- rapporteurs van het PCS zullen de justitiële autoriteiten, met name de Kantonrechter, het Hof van Justitie of het OM enig inzicht krijgen in de toestand c.q. reikwijdte van de geestelijke vermogens van de verdachten c.q. veroordeelden, zulks ter bepaling van onder andere de strafmaat en/of kans op recidive.

Met de ondertekening van deze overeenkomst is de dienstverlening vanuit PCS naar de rechterlijke macht hervat.
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later