Openbaar Ministerie Suriname

Launch
Openbaar Ministerie en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) ondertekenen een overeenkomst van dienstverlening

Openbaar Ministerie en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) ondertekenen een overeenkomst van dienstverlening

Door voormelde rapportages van de (gerechts)deskundigen – en ervaren- rapporteurs van het PCS zullen de justitiële autoriteiten, met name de Kantonrechter, het Hof van Justitie of het OM enig inzicht krijgen in de toestand c.q. reikwijdte van de geestelijke vermogens van de verdachten c.q. veroordeelden, zulks ter bepaling van onder andere de strafmaat en/of kans op recidive.

Met de ondertekening van deze overeenkomst is de dienstverlening vanuit PCS naar de rechterlijke macht hervat. 

Aanvraag bezoekerspasjes gedetineerden en arrestanten

Familie en vrienden kunnen weer een pasje aanvragen om een gedetineerde of arrestant te bezoeken. Uw aanvraag voor een persoonlijk bezoekerspasje doet u via de nieuwe website van het Openbaar Ministerie, www.openbaarministerie.sr 

Bezoek is alleen in het weekend mogelijk. Aanvragen die vrijdag vóór 12 uur binnenkomen, worden behandeld. 

N.B. De nieuwe website is nog niet compleet, maar wordt geleidelijk aan voorzien van meer informatie over de organisatie en haar werkzaamheden.  Wij doen er alles aan dat dit zo spoedig als mogelijk in orde komt. 
Openbaar Ministerie Suriname Logo
© 2022 Openbaar Ministerie Suriname - Alle rechten voorbehouden
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later